Menu

Algemeen
Solvejg.nl hecht grote waarde aan de privacy van haar gebruikers. Persoonlijke gegevens van bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Solvejg.nl houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Solvejg.nl verkrijgt op verschillende manieren gegevens over de aanbieders en de andere bezoekers van de website. Dit privacyreglement geeft in het kort aan op welke manieren Solvejg.nl dergelijke gegevens verkrijgt en hoe daar vervolgens gebruik van wordt gemaakt.

Cookies
Solvejg.nl maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Solvejg maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden uitsluitend gebruikt om het gebruik van de Solvejg.nl site gemakkelijker voor je te maken.

Administratie
De door Solvejg.nl verkregen persoonsgegevens worden opgenomen in een administratie, die overeenkomstig de Wet Persoonsregistraties en/of de Wet Bescherming Persoonsgegevens is aangemeld bij de Registratiekamer te Den Haag.

Nieuwsbrief
Solvejg.nl stuurt regelmatig een nieuwsbrief via e-mail. De mogelijkheid om aan te geven of men de nieuwsbrief wenst te ontvangen, bevindt zich op ieders persoonlijke pagina. Je kunt te allen tijde aangeven of je de nieuwsbrief wel of niet wilt ontvangen.

Apparatuur, programmatuur en IP-adressen
Om de dienstverlening zoveel mogelijk aan te passen aan de behoeften van bezoekers verzamelt de website gegevens (geen persoonsgegevens) over de apparatuur en programmatuur waarvan de aanbieders en andere bezoekers gebruik maken. Het betreft gegevens over de gebruikte browsersoftware (bijv. Google Chrome of Internet Explorer) en over de systeemsoftware (bijv. MacIntosh, MS Windows). Ook gegevens over het gebruikte beeldschermformaat worden verzameld. Voorts houdt Solvejg.nl voor dit doel de IP-adressen van aanbieders en andere bezoekers bij. Al deze gegevens worden alleen in geaggregeerde vorm vastgelegd. We gebruiken uw IP-adres om problemen met onze servers te kunnen diagnostiseren en om onze site te kunnen beheren. We maken gebruik van cookies om uw wachtwoord te kunnen bewaren, zodat u dit niet bij elk bezoek opnieuw hoeft in te voeren.

Beveiliging
Deze site heeft veiligheidsmaatregelen om het verlies, misbruik en wijziging van je persoonlijke informatie die onder ons beheer valt, tegen te gaan. Dit betreft het beveiligen van de server met de laatste veiligheidsupdates en het beveiligen van alle informatie met wachtwoorden en versleuteling van gegevens. Op Solvejg.nl worden alle data verzonden via een beveiligde SSL-verbinding.
 

Privacy Statement
Solvejg.nl heeft deze privacy policy opgesteld om onze grote betrokkenheid bij uw privacy te benadrukken. Het hiernavolgende betreft het verzamelen, opslaan en verwerken van informatie van Solvejg.nl. Solvejg.nl hecht het grootste belang aan het beschermen van uw privacy en neemt dan ook de bepalingen zoals gesteld in de Wet op de Persoonsgegevens strikt in acht.
 

Persoonlijke gegevens
Het registratieformulier op onze site vraagt bezoekers ons contact informatie te geven (zoals een naam, het e-mailadres, telefoonnummer en woonplaats). Deze informatie wordt gebruikt om met de bezoeker te kunnen corresponderen, indien dat nodig is. Solvejg.nl biedt de mogelijkheid om op je persoonlijke pagina je persoonlijke informatie te verwijderen of te wijzigen.
 

Wijzigingen
Solvejg.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Kijk daarom regelmatig op deze pagina of er wijzigingen zijn.

Contact
Contact opnemen met Solvejg.nl indien u vragen heeft omtrent de privacy policy, de handelswijzen van deze site of uw ervaringen met deze website, dan kunt u contact opnemen met Solvejg:

Solvejg Mode
Hoefslag 10
2272 WL  Voorburg
tel: 06-15220354

© 2011 - 2018 Solvejg | kleurrijke mode | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel